Βήμα 2
Ρυθμίσεις Domain
Βήμα 3
Τροποποίηση

Share Hosting - LIKE RADIO OFFER

Το προϊόν/υπηρεσία που έχετε επιλέξει απαιτεί ένα όνομα domain για αυτό παρακαλώ εισάγετε τον domain επιλογής σας από τα παρακάτω.

Επιλογή Domain:
www.
www.
www. .
http://
* Δωρεάν κατοχύρωση Domain ισχύει για τις ακόλουθες επεκτάσεις μόνο: .gr,.com.gr,.net.gr,.org.gr,.edu.gr,.gov.gr,.mhost.gr,.w2e.gr,.wradio.gr